The Face Võ Hoàng Yến "đá đểu" Minh Hằng: "Thấp thì về với thấp thôi"

3 huấn luyện viên (từ trái qua: Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng - Minh Hằng).
3 huấn luyện viên (từ trái qua: Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng - Minh Hằng).
3 huấn luyện viên (từ trái qua: Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng - Minh Hằng).
Lên top