The Face: Lượng bình chọn của Mai Ngô tăng chóng mặt từng giây