The Face: Hồ Ngọc Hà khó chịu khi Mai Ngô khóc lóc quá nhiều