"The Batman" liên tục thay đổi kế hoạch quay phim

Phim bom tấn "The Batman" liên tục thay đổi kế hoạch quay hình bởi dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim bom tấn "The Batman" liên tục thay đổi kế hoạch quay hình bởi dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Phim bom tấn "The Batman" liên tục thay đổi kế hoạch quay hình bởi dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top