Thấy gì ở Ngạn của “Mắt biếc” đến Nhân “Nhà trọ Balanha”?

Diễn viên Trần Nghĩa. Ảnh: NV.
Diễn viên Trần Nghĩa. Ảnh: NV.
Diễn viên Trần Nghĩa. Ảnh: NV.
Lên top