Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thất lạc Trang phục Eco, Thư Dung vẫn lọt Top 15 chung cuộc nhờ trang phục tự chế

Thư Dung trong trang phục tự chế khi bị thất lạc đồ đạc
Thư Dung trong trang phục tự chế khi bị thất lạc đồ đạc