Thành viên nào của Blackpink "hạ đo ván" các chàng trai BTS?

Thành viên của Blackpink vượt qua các chàng trai BTS trên Spotify. Ảnh: Cắt clip, Poster
Thành viên của Blackpink vượt qua các chàng trai BTS trên Spotify. Ảnh: Cắt clip, Poster
Thành viên của Blackpink vượt qua các chàng trai BTS trên Spotify. Ảnh: Cắt clip, Poster
Lên top