Thành viên Blackpink vừa có thành tích thì BTS đã đạt kỉ lục mới

Blackpink và BTS đang hoạt động nổi bật. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS đang hoạt động nổi bật. Ảnh: Xinhua.
Blackpink và BTS đang hoạt động nổi bật. Ảnh: Xinhua.
Lên top