Thành viên Blackpink có kỷ lục khủng nhất - vượt cả BTS, PSY

Thành viên Blackpink vượt thành tích của 7 chàng trai BTS. Ảnh: Xinhua.
Thành viên Blackpink vượt thành tích của 7 chàng trai BTS. Ảnh: Xinhua.
Thành viên Blackpink vượt thành tích của 7 chàng trai BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top