Thanh Trang nỗ lực để tỏa sáng tại Hoa hậu các quốc gia 2017

Thanh Trang (phải) cùng các thí sinh tại cuộc thi. Ảnh: Mai Ngọc Cường
Thanh Trang (phải) cùng các thí sinh tại cuộc thi. Ảnh: Mai Ngọc Cường
Thanh Trang (phải) cùng các thí sinh tại cuộc thi. Ảnh: Mai Ngọc Cường