Thành tích mới của Đen Vâu, Sơn Tùng M-TP có đủ sức vượt BTS?

Sơn Tùng M-TP và Đen Vâu. Ảnh: NSCC.
Sơn Tùng M-TP và Đen Vâu. Ảnh: NSCC.
Sơn Tùng M-TP và Đen Vâu. Ảnh: NSCC.
Lên top