Thành tích 2 bản hit mới nhất của Blackpink, BTS: Khoảng cách khác biệt

Thành tích các bản hit mới của Blackpink và BTS khá khác biệt. Ảnh: Xinhua.
Thành tích các bản hit mới của Blackpink và BTS khá khác biệt. Ảnh: Xinhua.
Thành tích các bản hit mới của Blackpink và BTS khá khác biệt. Ảnh: Xinhua.
Lên top