Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Mai “chịu chi” diện 4 bộ váy kiêu kì trong một chương trình