“Thanh Lam dữ dội ở đâu? Tôi chỉ thấy dịu dàng!”

BS Bùi Tiến Hùng: “Đi tìm dữ dội, lại gặp dịu dàng”. Ảnh: Phạm Ngọc
BS Bùi Tiến Hùng: “Đi tìm dữ dội, lại gặp dịu dàng”. Ảnh: Phạm Ngọc
BS Bùi Tiến Hùng: “Đi tìm dữ dội, lại gặp dịu dàng”. Ảnh: Phạm Ngọc
Lên top