Thám tử lừng danh Conan: Viên đạn đỏ - đối thủ mới của "Lật mặt: 48h"

Thám tử lừng danh Conan: Viên đạn đỏ đang là đối thủ của "Lật mặt: 48h". Ảnh: NSX.
Thám tử lừng danh Conan: Viên đạn đỏ đang là đối thủ của "Lật mặt: 48h". Ảnh: NSX.
Thám tử lừng danh Conan: Viên đạn đỏ đang là đối thủ của "Lật mặt: 48h". Ảnh: NSX.
Lên top