Thái Thùy Linh tổ chức chương trình vì trẻ tự kỉ

Chương trình "Tôi đã hiểu, còn bạn?". Ảnh: Thanh Nhi
Chương trình "Tôi đã hiểu, còn bạn?". Ảnh: Thanh Nhi
Chương trình "Tôi đã hiểu, còn bạn?". Ảnh: Thanh Nhi
Lên top