Thái Thuỳ Linh giới thiệu du lịch Việt Nam qua dự án vì cộng đồng

Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: NVCC.
Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: NVCC.
Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: NVCC.
Lên top