Tên bài hát "Chim quý trong lồng", "Nắng cực"... bình thường hay dung tục?

Nhiều ca khúc nhạc trẻ hiện nay không được đánh giá về nội dung tiêu đề lẫn ca từ. Ảnh: LĐ
Nhiều ca khúc nhạc trẻ hiện nay không được đánh giá về nội dung tiêu đề lẫn ca từ. Ảnh: LĐ
Nhiều ca khúc nhạc trẻ hiện nay không được đánh giá về nội dung tiêu đề lẫn ca từ. Ảnh: LĐ
Lên top