“Team 7 The Remix” Noo Phước Thịnh và Slim V đại thắng giải thưởng âm nhạc