Taylor Swift tự phá kỷ lục với album “RED (Taylor’s Version)”

Taylor Swift tự phá kỷ lục của chính mình với album RED (Taylor’s Version). Ảnh: Xinhua
Taylor Swift tự phá kỷ lục của chính mình với album RED (Taylor’s Version). Ảnh: Xinhua
Taylor Swift tự phá kỷ lục của chính mình với album RED (Taylor’s Version). Ảnh: Xinhua
Lên top