Taylor Swift tiếp tục hủy tour lưu diễn do dịch COVID-19

Tour lưu diễn “Lover Fest” của Taylor Swift tiếp tục bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Tour lưu diễn “Lover Fest” của Taylor Swift tiếp tục bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Tour lưu diễn “Lover Fest” của Taylor Swift tiếp tục bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top