Taylor Swift lọt Top ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại

Taylor Swift lọt Top ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại của Billboard 200. Ảnh: Xinhua
Taylor Swift lọt Top ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại của Billboard 200. Ảnh: Xinhua
Taylor Swift lọt Top ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại của Billboard 200. Ảnh: Xinhua
Lên top