Taylor Swift "làm mới" album "Fearless", khẳng định bản quyền âm nhạc

Taylor Swift "làm mới" 6 album cũ trong năm 2021. Ảnh nguồn: Xinhua.
Taylor Swift "làm mới" 6 album cũ trong năm 2021. Ảnh nguồn: Xinhua.
Taylor Swift "làm mới" 6 album cũ trong năm 2021. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top