Taylor Swift gây thích thú khi góp giọng trong “Gasoline” của Haim

Taylor Swift sẽ xuất hiện cùng nhóm Haim trong ca khúc “Gasoline” phiên bản Remix. Ảnh nguồn: Xinhua.
Taylor Swift sẽ xuất hiện cùng nhóm Haim trong ca khúc “Gasoline” phiên bản Remix. Ảnh nguồn: Xinhua.
Taylor Swift sẽ xuất hiện cùng nhóm Haim trong ca khúc “Gasoline” phiên bản Remix. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top