Tay trống Trọng Nhân, Bích Ngọc tham gia Asia’s Got Talent 2018

Tay trống nhí Trọng Nhân, Quán quân Tìm kiếm tài năng 2016
Tay trống nhí Trọng Nhân, Quán quân Tìm kiếm tài năng 2016
Tay trống nhí Trọng Nhân, Quán quân Tìm kiếm tài năng 2016
Lên top