Tập cuối phim “Thẩm phán ác ma” đạt tỉ suất người theo dõi kỷ lục

Tập cuối của phim “Thẩm phán ác ma” đạt tỉ suất người xem cao vượt trội. Ảnh: Xinhua
Tập cuối của phim “Thẩm phán ác ma” đạt tỉ suất người xem cao vượt trội. Ảnh: Xinhua
Tập cuối của phim “Thẩm phán ác ma” đạt tỉ suất người xem cao vượt trội. Ảnh: Xinhua
Lên top