Tập cuối “Chuyện đời bác sĩ 2” lập kỷ lục rating nhưng sẽ không có phần 3?

Khán giả hy vọng Hospital Playlist - Chuyện đời bác sĩ sẽ có phần 3. Ảnh: tvN.
Khán giả hy vọng Hospital Playlist - Chuyện đời bác sĩ sẽ có phần 3. Ảnh: tvN.
Khán giả hy vọng Hospital Playlist - Chuyện đời bác sĩ sẽ có phần 3. Ảnh: tvN.
Lên top