Tập 19 "Mùa hoa tìm lại": Để mất bé Ngân, Lệ bị Đồng mắng chửi thậm tệ

Lên top