Tập 11 "Quỳnh búp bê": My "sói" chuẩn bị "no đòn" với Cảnh