Tập 10 "Mùa hoa tìm lại": Lệ bị Khải cầm dao dọa giết tại nhà riêng

Lệ bị Khải cầm dao doạ giết. Ảnh: CMH
Lệ bị Khải cầm dao doạ giết. Ảnh: CMH
Lệ bị Khải cầm dao doạ giết. Ảnh: CMH
Lên top