Táo quân bị chê nhạt, Xuân Bắc, Vân Dung lên tiếng