Táo Quân 2018: Minh Quân sẽ trở lại làm Thiên Lôi

Minh Quân sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai Thiên Lôi trong Táo Quân 2018.
Minh Quân sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai Thiên Lôi trong Táo Quân 2018.