"Tận thế Ragnarok" tiếp tục thống trị Bắc Mỹ, thua "Cô Ba Sài Gòn" ở Việt Nam