Tân quán quân Cùng nhau tỏa sáng khiến 3 giám khảo chung kết phục sát đất