Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy ấp úng trong phần thi ứng xử

Tân Hoa hậu Tiểu Vy trả lời ứng xử. Ảnh: BTC.
Tân Hoa hậu Tiểu Vy trả lời ứng xử. Ảnh: BTC.
Tân Hoa hậu Tiểu Vy trả lời ứng xử. Ảnh: BTC.
Lên top