Tân Hoa hậu Trái đất 2021 gây ấn tượng với học vấn cao

Tân Hoa hậu Trái đất 2021 là một nhà thơ và là doanh nhân. Ảnh: ME.
Tân Hoa hậu Trái đất 2021 là một nhà thơ và là doanh nhân. Ảnh: ME.
Tân Hoa hậu Trái đất 2021 là một nhà thơ và là doanh nhân. Ảnh: ME.
Lên top