Tận cùng của bi kịch trong “Cây táo nở hoa”

Ngọc (Thái Hòa) gần như mất tất cả vì cứu em trai trong diễn biến mới nhất của "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.
Ngọc (Thái Hòa) gần như mất tất cả vì cứu em trai trong diễn biến mới nhất của "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.
Ngọc (Thái Hòa) gần như mất tất cả vì cứu em trai trong diễn biến mới nhất của "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.
Lên top