Tin nóng showbiz:

“Tấm Cám” có cảnh nóng; ca sĩ lộ vòng 1 trong MV không phải chiêu trò?