Tại sao Running Man tụt hạng thê thảm sau khi loại Jack?

Lên top