Tại sao “Quốc tử giám có một nữ đệ tử” của Triệu Lộ Tư hứa hẹn gây sốt?

"Quốc tử giám có một nữ đệ tử" của Triệu Lộ Tư sẽ lên sóng ngày 22.9. Ảnh: weibo.
"Quốc tử giám có một nữ đệ tử" của Triệu Lộ Tư sẽ lên sóng ngày 22.9. Ảnh: weibo.
"Quốc tử giám có một nữ đệ tử" của Triệu Lộ Tư sẽ lên sóng ngày 22.9. Ảnh: weibo.
Lên top