Tại sao Châu Đông Vũ là nữ hoàng doanh thu phòng vé Trung Quốc?

Tổng doanh thu phòng vé của Châu Đông Vũ ước tính gần 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD). Ảnh: Weibo
Tổng doanh thu phòng vé của Châu Đông Vũ ước tính gần 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD). Ảnh: Weibo
Tổng doanh thu phòng vé của Châu Đông Vũ ước tính gần 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD). Ảnh: Weibo
Lên top