Tại sao âm nhạc của Vũ “một màu” nhưng vẫn luôn được yêu thích?

Vũ cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc. Ảnh: NSCC.
Vũ cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc. Ảnh: NSCC.
Vũ cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc. Ảnh: NSCC.
Lên top