Tai họa của Út Lành và nỗi đau Thương phải gánh ở "Thương con cá rô đồng"

Thương lại chịu khổ ở "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Thương lại chịu khổ ở "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Thương lại chịu khổ ở "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lên top