Tác giả bản hit "Shape of You" làm rapper trong MV mới của Taylor Swift

Ed Sheeran cùng Taylor Swift trong một cảnh của MV "End Game". Ảnh chụp màn hình
Ed Sheeran cùng Taylor Swift trong một cảnh của MV "End Game". Ảnh chụp màn hình
Ed Sheeran cùng Taylor Swift trong một cảnh của MV "End Game". Ảnh chụp màn hình