Super Junior ấn định ngày phát hành album

Super Junior sẽ ra mắt album phòng thu thứ 10 vào trung tuần tháng 3. Ảnh nguồn: Xinhua.
Super Junior sẽ ra mắt album phòng thu thứ 10 vào trung tuần tháng 3. Ảnh nguồn: Xinhua.
Super Junior sẽ ra mắt album phòng thu thứ 10 vào trung tuần tháng 3. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top