Suga đã phẫu thuật vai, sẽ trở lại cùng BTS để cạnh tranh Blackpink, TWICE?

Suga của nhóm BTS liệu có trở lại giúp nhóm cạnh tranh Blackpink, TWICE. Ảnh: MV
Suga của nhóm BTS liệu có trở lại giúp nhóm cạnh tranh Blackpink, TWICE. Ảnh: MV
Suga của nhóm BTS liệu có trở lại giúp nhóm cạnh tranh Blackpink, TWICE. Ảnh: MV
Lên top