Sức hút của Lisa: Phá vỡ kỷ lục của Jennie và Rosé - Blackpink

Lisa - Blackpink phá sâu kỷ  lục của các đàn chị trong nhóm. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink phá sâu kỷ lục của các đàn chị trong nhóm. Ảnh: Xinhua.
Lisa - Blackpink phá sâu kỷ lục của các đàn chị trong nhóm. Ảnh: Xinhua.
Lên top