Sức hút của Jennie - thành tích khủng nhưng có vượt được Lisa - Blackpink?

Jennie - Lisa là 2 mẩu không thể thiếu của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Jennie - Lisa là 2 mẩu không thể thiếu của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Jennie - Lisa là 2 mẩu không thể thiếu của Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top