Suboi xác nhận không tham gia Rap Việt mùa 2, “ghế nóng” gọi tên ai?

Suboi là "bóng hồng" duy nhất trong dàn huấn luyện viên mùa 1 Rap Việt. Ảnh: NSCC.
Suboi là "bóng hồng" duy nhất trong dàn huấn luyện viên mùa 1 Rap Việt. Ảnh: NSCC.
Suboi là "bóng hồng" duy nhất trong dàn huấn luyện viên mùa 1 Rap Việt. Ảnh: NSCC.
Lên top