Sự thất bại của bộ phim thay thế tác phẩm của Tiêu Chiến - Dương Tử

Bộ phim "Hào quang" được phát sóng thay thế phim của Tiêu Chiến - Dương Tử. Ảnh: Xinhua, FPT
Bộ phim "Hào quang" được phát sóng thay thế phim của Tiêu Chiến - Dương Tử. Ảnh: Xinhua, FPT
Bộ phim "Hào quang" được phát sóng thay thế phim của Tiêu Chiến - Dương Tử. Ảnh: Xinhua, FPT
Lên top